Jobstudent Boekhouder Hasselt Houthalen-Helchteren

Volgende taken zullen onder jouw verantwoordelijkheid vallen:
 • inboeken
 • voorbereiding van de jaarrekeningen
 • voorbereiding van de boekhouding
 • basisboekhouding
 • algemene administratie
 • voorbereiding aangiftes personenbelasting

Profiel

Jij bent als student accountancy-fiscaliteit op zoek naar een bijverdienste in de richting van jouw opleiding. Je bent bij voorkeur 2 à 3 dagen per week beschikbaar en kan jezelf vinden in onderstaande competenties en vaardigheden:
 • goed met cijfers
 • passie voor boekhouding
 • discreet
 • hands-on mentaliteit
 • goede PC-kennis (bij voorkeur Kluwer)
 • je kan foutloos (zonder schrijffouten) een mail opstellen
 • organisatorisch en administratief sterk

Jobgerelateerde competenties

 • De activiteiten van een team coördineren Een organisatie leiden
 • De eigen deskundigheid ontwikkelen
 • De facturen, bankafschriften, bewijsstukken coderen en inboeken De afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren
 • De liquide middelen opvolgen en de betrouwbaarheid ervan valideren
 • Commissielonen berekenen De commerciële resultaten controleren en verantwoorden
 • Bestellingen plaatsen overeenkomstig de aankoopcontracten en toezien op de kwaliteit van de ontvangen producten
 • Domein: Fiscaliteit van notariële aktes
 • Domein: Fiscaliteit
 • Gelden en waardepapieren controleren en aanpassen aan de eisen van de klant
 • De inkomsten van de onderneming controleren en registreren (invoer van klantenbetalingen, opmaak van facturen, aanmaningen, ...)
 • De constitutieve elementen van de lonen, facturatie en betalingsopdrachten voorbereiden
 • De lonen vastleggen en arbeidsovereenkomsten opstellen De activiteitsgraad van het personeel controleren
 • Opvolgen van: Werfactiviteiten
 • De wettelijke fiscale en sociale aangiften opstellen en uitvoeren
 • Domein: Lonen
 • Opvolgen van: Beleggingen
 • Opvolgen van: Conventionele inbeslagnemingen
 • Opvolgen van: Budget
 • Opvolgen van: Onkostennota's
 • Opvolgen van: Lonen
 • Opvolgen van: Wagenpark (onderhoud, kost, opvolging kilometerstanden)
 • Domein: Boekhouding Instellingen voor collectieve beleggingen in effecten
 • Opvolgen van: Juridische ondersteuning
 • Domein: Analytische boekhouding
 • Domein: Klantenboekhouding
 • Domein: Leveranciersboekhouding
 • Domein: Algemene boekhouding
 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
 • Domein: Inning van vorderingen
 • De stock (inkomende/uitgaande goederen) en de productie verifiëren en valoriseren De flow (aankopen van grondstoffen, omzet, ...) analyseren en de inventaris opmaken
 • Een portefeuille van klantendossiers beheren, de afgesloten rekeningen presenteren en beheersadvies verlenen
 • De parameters van de boekhoudsystemen actualiseren (tarieven sociale bijdragen, ...)

Wil je online solliciteren op deze job? Log in of maak een account aan.